top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring.

Massagepraktijkmarian.com gevestigd aan de Warnersstraat 6 te Gaanderen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens.

Warnersstraat 6 7011 BM Gaanderen 06-23175248

M. Massen is de Functionaris Gegevensbescherming van massagepraktijkmarian.com Te bereiken via marianmassen@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Massagepraktijkmarian.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn dienst en/of u deze zelf aan mij versterkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk. 

Massagepraktijkmarian.com verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Massagepraktijkmarian.com neemt geen besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder dar daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Massagepraktijkmarian.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor ik uw gegevens verzamel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt doen contact op te nemen met marianmassen@gmail.com Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar marianmassen@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak een kopie van uw pasfoto. Dit ter bescherming van uw privacy. Massagepraktijkmarian  zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Massagepraktijkmarian.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

https;//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig.

Massagepraktijkmarian.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met marianmassen@gmail.com 

bottom of page